Panorama Poek 2.jpg

Izrekanje občin o Osnutku DPN OSVAD Postojna:

Občina Postojna > 2011_Obcina_Postojna_Stalisce_do_DPN_3_seja_obcinskega_sveta

Občina Pivka > Neg_mnenje_ObPivka

 

Negativna mnenja stroke na Osnutek DPN OSVAD Postojna:

11.08.2012 Na Agenciji RS za okolje (Arso) so že drugič izdali negativno mnenje k DPN, ker gre za občutljivo območje kraškega vodonosnega sistema, iz katerega se napaja podzemni kraški vodonosnik Malni, iz tega pa se z vodo oskrbujejo prebivalci občin Postojna in Pivka. Verica Vogrinčič ARSO: »Ministrstvo za obrambo s strokovnimi podlagami ni dokazalo, da ni tveganja onesnaženja podzemnih vod.«

06.02.2012 Zavod za gozdove Slovenije ZGS in Zavod za varstvo narave sta izdala negativno mnenje na DPN OSVAD Postojna. Od 13 smernic je Ministrstvo za obrambo upoštevalo le dve.

 

Del zbranih pripomb na Osnutek Državnega prostorskega načrta OSVAD Postojna podanih znotraj javne razgrnitve v mesecu januarju 2011:

Čebelarska zveza Slovenije

Čebelarsko drustvo Pivka

DOPPS Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije

Društvo Drobnovratnik

Gospodarska Zbornica Slovenije

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

Notranjski regijski park

Regionalna razvojna agencija Notranjso - kraške regije d.o.o.

Sklep Krajevne skupnosti Prestranek

KS Prestranek

Iztok Podbregar in Uroš Petohleb