Panorama Poek stavba.jpg

Ministrstvo še premleva o Počku

Ministrstvo za obrambo bo odgovore na pobude javnosti pripravilo v prihodnjih dveh tednih.

 
pet, 29.04.2011, 21:53 DELO
 
http://www.delo.si/novice/politika/ministrstvo-e-premleva-o-pocku.html
 
 
 
 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 35007-6/2009
Datum: 28.6.2011

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE
OSNUTKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA, ki je potekala v
času od 3. januarja do 2. februarja 2011