Poček panorama mala.jpg

Državni prostorski načrt

za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (OSVAD)

2014

Povezava na tekstualni del Uredbe --> Uradni list RS 17/2014 z dne 07.03.2014

Povezava na karto DPN OSVAD --> karta

OPOMBA: Sestavine Uredbe so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

 

Izvleček - povečava grafičnih prilog

zanimivejših prostorskih ureditev, območij in objektov:

(klik na karto - povečava karte)

(nazaj iz povečave - klik na X spodaj levo ali klik izven okvirja)

 

Pregledna karta območja DPN OSVAD

 Večje območje Poček, manjše spodaj Bač

 

Seznam kart DPN z oznakami

 

 

Pregledna karta območja Poček

 

Situacija ureditev območja Poček

 

Območje Poček Mahneče Grmača Kosmač (Karta 2.3)

 

Legenda oznak na grafičnih prilogah DPN

 

Izsek Mahneče s prikazom oddaljenosti od Postojne (Karta 2.1)

 

Izsek Mahneče objekti (Karta 2.1)

Taktično operativni center, dekontaminacijska postaja s ploščadjo za urjenje postopkov JRKB* zaščite, stolp za mikrovalovne oddajnike za SSTD, vzletišče za helikopterje št. 1.

* JRKB - jedrsko, radiološko, kemijsko, biološko

 

 

Rajoni ciljev na Počku (Karta 2.3)

 

Vadbeni položaj Veliki Javornik - kontrola zračnega prostora (Karta 2.2)

 

 

Letališče za brezpilotna letala 1 - Starovaška gmajna (Karta 2.3)

 

Letališče za brezpilotna letala 2 - Prekopani hrib (Karta 2.3)

 

 

Umetno jezero Grmača (Karta 2.3)

 

Umetno jezero in pralnica za vojaška vozila 1 nad Matenjo vasjo (Karta 2.3)

 

 

Območje Kravjek Jerodovci (Karta 2.3)

 

 

Območje Bile (Karta 2.6)

 

Območje Bile - Center, skladišče razstreliva (MES) in novo naselje Boj (Karta 2.6)

 

 

Izsek Območje Bile - naselje Boj - povečava (Karta 2.6)

V sredini izgradnja novih objektov za nastanitev, oskrbovanje, skladiščenje in energijo na lokaciji obstoječih gospodarskih objektov Bile (Območje PO 34 Center Bile). Desno novo naselje 35-ih komunalno opremljenih objektov s centrom poveljstva in objekti za urjenje boja v naselju (PO 10 vadišče za boj v naselju z vzletišči za helikopterje).

Fotografija lokacije izgradnje novega naselja 35-ih novih komunalno opremljenih objektov za urjenje boja v naselju s centrom poveljstva na Bilah. Ob naselju je lociranih 8 vzletišč za helikopterje. V gozdičku na vzpetini je predvidena izgradnja novega vodnega rezervoarja.

 

Območje Bile - Center, skladišče minsko eksplozivnih sredstev(MES) in pralnica vojaških vozil 2 (Karta 2.6)

 

 

Območje Bile - Strelišče (Karta 2.6)

 

Območje Bile - Zelena dolina (Karta 2.6)

 

 

Novo naselje Boj na Bilah - Komunalna infrastruktura (Karta 3.1)

 

Bile - Komunalna infrastruktura (Karta 3.1)

 

 

Strelišče Bač - situacija ureditev

 

Strelišče Bač (Karta 2.14)

 

Strelišče Bač (Karta 2.16)