Panorama Poek 1 930x350.jpg

LOVSTVO

Lovišča s posebnim namenom (LPN) so predeli za upravljanje z divjadjo na območjih z najbolj ohranjeno naravo in pestrim rastlinskim ter živalskim svetom.

V kar v polovici lovišč s posebnim namenom so prisotne stabilne populacije velikih zveri (rjavi medved, volk, ris), zato lahko trdimo, da so LPN izjemnega pomena za ohranitev velikih zveri v Sloveniji. Seveda se moramo zavedati, da so velike zveri v Sloveniji le del dinarske populacije, ki se razteza preko Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, Albanije, Makedonije vse do Grčije. Destvo pa je, da je slovenski del populacije velikih zveri njen najbolj severozahodni del in zaradi tega tudi najpomembnejši za naravno širjenje teh vrst v sosednje države srednje Evrope (Avstrija, Italija).

http://www.zgs.gov.si/fileadmin/zgs/main/img/CE/lovstvo/LPN/LPN_splosno/0_LPN_karta_SLO.jpg

4. Lovišče s posebnim namenom LPN Jelen - 27.832 ha, OE Postojna

Glavne vrste divjadi so jelenjad, srnjad, divji prašič, stalno so prisotne vse tri vrste velikih zveri.

Vir: http://www.zgs.gov.si

 

 

 

FOTOLOV