Wikimedia Public Domain F16 firing wikimedia.orgwikipediacommons114F-16_firing_Maverick_Missile.jpg.jpg

Nekaj pomembnejših vrhov med Postojno in Snežnikom:

Pečna reber 763m

Koča Mladika na Pečni rebri

Skrajni vrh 811m

Matijev vrh 828m

Volčji vrh 931m

Kalič 796m

Mali Javornik 1219m

Urhov grič 1222m

Veliki Javornik 1268m

VELIKI JAVORNIK, 1268 m, je tretji najvišji vrh Javorniškega višavja ali Javornikov, ki so del Snežniške planote (Dedna gora 1293m, Debeli vrh 1267m). Po dolžini se raztezajo več kot 20 km daleč, in to od Postojnskih vrat na z. do Mašuna na v., po širini pa od 5 do 15 km med dolino Pivke na j. ter Cerkniškim poljem, Cerkniškim jezerom in Loško dolino na s. Javorniki so po večini zgrajeni iz krednih apnencev. So del Dinarskega krasa z vrtačami, brezni, doli, ledenimi jamami, kopastimi vzpetinami in manjšimi ravninami. Porasli so s smrekovimi in mešanimi gozdovi, na j. strani pa po večini rastejo bukovi gozdovi. V gozdovih živi divjad, po večini srne, jeleni, divji prašiči in tudi medvedi. Nekdanje planinske pašnike zaraščata grmovje in drevje. Na Javornikih ni stalnih naselij, precej pa je lovskih in gozdarskih postojank. Celotno območje je prepredeno z gozdnimi cestami. Na vrhu je geodetski kamen; iz besedila na njem je razbrati, da so ga leta 1823 postavili avstro-ogrski zemljemerci. V bližini je radioamaterska hišica z radioamatersko anteno. Na S strani vrha je skrinjica z žigom Cerkniške planinske poti. www.pespoti.si

Debela gora 1076m

Debeli vrh 1267m

Veliki Kožljek 1240m

Grubeljski grič 1215m

Mali Kožljek 1110m

Sv. Trojica 1106m in Lonica 1124m

OŠ Pivka Turistični krožek (O Sv. Trojici, Legendi opuščene vasi Vasišče, o Martinu Krpanu in o vasi Petelinje s Petelinjskim jezerom)

Debela gora 1075m

Smrečnica 1190m

Lačnik 1103m

Zgorica 1121m

Hribce 1142m

Škodovnik 1250m

Jesenovec 1145m

Bilčev hrib 1153m

Dedna gora 1293m

Strgarija 1254m

Mašun 1070m

Javor 1323m

Puščetek 1237m

Vrh pekla 1372m

Grčovec 1443m

Mali Snežnik 1694m

Veliki Snežnik 1796 m

Koča Draga Karolina na Velikem Snežniku

 

Gore v neposredni bližini:

Nanos 1262m (Vojkova koča) 

Nanos Suhi vrh 1313m

Vremščica 1027m

Slivnica 1114m

 

POHODNIŠTVO:

 

 

  Velika Krpanova pot

 

Pespoti.si

Geopedia.si - Postojna

Kreativne poti.si