Panorama Pocek stavba 930x350.jpg

Razvoj območja je še mogoč tudi v smeri ekološkega turizma in ekološkega kmetovanja. Nedokončno urejenemu statusu širšega območja vadišč Poček in Bač od leta 1991, pa tudi zmanjšanju intenzitete vojaških aktivnosti Jugoslovanske ljudske armade v letih pred tem gre zahvala, da prostor ni ekološko degradiran še bolj.

Ob sanaciji lokalnih degradiranih in onesnaženih območij (rajoni vojaških ciljev, območja vojaškega delovanja, lokalna onesnaženja s težkimi kovinami in drugimi snovmi, divja odlagališča, onesnaženje kraških jam...) bi bilo ekološko kvalitetno okolje še mogoče vzpostaviti oziroma ohraniti. 

Kraške značilnosti in občutljivost podzemlja ter voda in okolja seveda dovoljujejo izven obstoječih poselitvenih območij le okolju prijazen nabor dejavnosti.