Proteus_anguinus_Postojnska_Jama_Slovenija Wikimedia Commons 930x387.jpg

ČEBELARSTVO

V Sloveniji velja obravnavano območje za eno najpomembnejših čebeljih paš. Pobočja Javornikov, okolica Snežnika in Cerkniškega jezera slovijo po obširnih hojevih (jelovih) gozdovih, v katerih ta drevesna vrsta v primerjavi z drugimi slovenskimi gozdnatimi pokrajinami najpogosteje in naj izdatneje medi.

Hojevec je od vseh pri nas pridelanih medov brez dvoma najboljši, zato na tržišču dosega tudi najvišjo ceno. Na tem področju čebelari več kot 100 čebelarjev iz celotne Slovenije. Letno čebelarji na tem področju pridelajo 10 in več ton prvovrstnega, ekološko čistega in visoko cenjenega gozdnega medu.

Gozdni sestav medonosnih drevesnih vrst jelka in smreka, pravi kostanj, lipa, javor in divja češnja je edinstven na tem področju.

Zaradi čim boljšega in čim večjega izkoristka prvovrstne gozdne čebelje paše na tem področju sta ČD Pivka in občina Pivka v letu 2003 in 2004 pripravila dva dokumenta: Kataster čebelje paše in Pašni red, ki urejata to gospodarsko vprašanje.

Na tem področju čebelarijo tudi čebelarji, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo medu iz celotne Slovenije.