Proteus_anguinus_Postojnska_Jama_Slovenija Wikimedia Commons 930x387.jpg

ZRSVN Zavod RS za varstvo narave -> http://www.zrsvn.si

ARSO Agencija RS za okolje in prostor -> http://www.arso.gov.si/

ZGS Zavod za gozdove Slovenije -> http://www.zgs.gov.si/

ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa -> http://izrk.zrc-sazu.si/sl

 

MCP Mladinski center Postojna -> www.mcp.si

Aeroklub Postojna -> http://aeroklub-postojna.si/

Društvo Drobnovratnik -> www.drobnovratnik.si

 

Občina Postojna -> http://www.postojna.si

Občina Pivka -> http://www.pivka.si/

Občina Ilirska Bistrica -> http://www.ilirska-bistrica.si/

Krajevna skupnost Prestranek -> http://www.prestranek.si/

RRA Reginalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije -> www.rra-nkr.si

 

Vlada RS -> http://www.vlada.si/

Ministrstvo za obrambo RS - MORS -> http://www.mo.gov.si/

Slovenska vojska SV -> http://www.slovenskavojska.si/

Ministrstvo za okolje in prostor --> http://www.vlada.si/o_vladi/ministrstva/ministrstvo_za_okolje_in_prostor/

 

Urad RS za kemikalije -> http://www.uk.gov.si/

Civilna zaščita Uprava RS za zaščito in reševanje -> http://www.sos112.si/

Inšpekcija za okolje in naravo -> http://www.iop.gov.si/si/o_inspektoratu/organiziranost/inspekcijske_pisarne/

IV delovno področje Inšpekcije za okolje in naravo sodi opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov ter predpisov s področja nadzora kemikalij in gensko spremenjenih organizmov.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke -> http://www.inspektorat-redarstvo.postojna.si/

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom ter naloge občinskega redarstva.