Poek panorama iz juga www.zaplana.net.jpg

V letošnjem letu so na območju Počka in Bača - OSVAD Postojna zaenkrat predvidene spodaj naštete (mednarodne) vojaške vaje.

Po datumih so razporejene padajoče od decembra 2014 do začetka leta. Povsem na dnu je pripet del dokumenta Vlade RS - Izvleček Seznama vojaških vaj, ki so v Sloveniji predvidene v letu 2014.

Povezava na video posnetek Novinarske konference SV z dne 04.04.2014 --> Vaje Slovenske vojske v letu 2014

 

Usposabljanje 173. ABCT USA in 1. brigade SV od 30. novembra do 4. decembra 2014

Izvedba padalskih desantov, streljanj s havbicami in delovanje brezpilotnih letal (1 x 800 pripadnikov, 2 x 200 pripadnikov USA in do 150 pripadnikov SV na posamezni aktivnosti). Naziv vaje še ni določen.

 

Usposabljanje 173. ABCT USA in 1. brigade SV od 16. do 20. novembra 2014

Izvedba padalskih desantov, streljanj s havbicami in delovanje brezpilotnih letal (1 x 800 pripadnikov, 2 x 200 pripadnikov USA in do 150 pripadnikov SV na posamezni aktivnosti). Naziv vaje še ni določen.

 

Imediate Response 2014 (Takojšen odziv 2014) med 18. in 30. avgustom 2014

Vaja bo potekala istočasno na dveh lokacijah – v dveh državah, v Sloveniji in na Hrvaškem, na sami vaji pa bo sodelovalo več kot tisoč pripadnikov in pripadnic oboroženih sil.

Povezava --> Sporočilo SV

 

Clever Ferret 2014 (Zvita podlasica 2014) od 16. junija do 12. julija 2014

Vaja CF14 mednarodnih kopenskih sil (Multinational Land Force – MLF),  bo letošnja osrednja vojaška vaja, na kateri bo sodelovalo okrog 1500 pripadnikov. Namenjena je preizkusu postopkov večnacionalnega poveljstva MLF in oceni pripravljenosti za delovanje.

Povezava --> Sporočilo SV


 

 

Adriatic Strike 2014 (Jadranski udar 2014) od 2. do 6. junija 2014

13.03.2014 Priprave na vojaško vajo Adriatic Strike 2014

Povezava --> Sporočilo SV

Na mednarodni vojaški vaji Adriatic Strike 2014, ki bo med potekala na širšem območju Republike Slovenije, bo Slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja. Udeležence konference, ki so se je poleg pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske udeležili tudi pripadniki oboroženih sil držav Avstrije, Belgije, Češke, Črne gore, Francije, Hrvaške, Latvije, Madžarske, Makedonije in Združenih držav Amerike, sta nagovorila poveljnik 15. polka vojaškega letalstva podpolkovnik Bojan Brecelj in načelnik štaba 15. polka vojaškega letalstva major Janez Kraševec.

 

RAMSTEIN GUARD 4 LIVEX od 19. do 30. maja 2014


ROCK PROOF 2 Usposabljanje 173. ABCT USA in 1. brigade SV od 24. aprila do 10. maja 2014

Izvedba padalskih desantov, streljanj s havbicami in delovanje brezpilotnih letal (1 x 800 pripadnikov, 2 x 200 pripadnikov USA in do 150 pripadnikov SV na posamezni aktivnosti).

 

Usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja na Počku od 3. do 7. februarja 2014

Povezava --> Sporočilo SV

Na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna je potekalo usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja, na katerem so sodelovali tudi slušatelji in inštruktorji šole zračnih sil ZDA AGOS (Air Ground Operations School), ki ima sedež v Zvezni republiki Nemčiji. Usposabljanje je potekalo kot del priprav na mednarodno vajo Adriatic Strike 2014.

 


 

Izvleček Seznama vojaških vaj, ki so v Sloveniji predvidene v letu 2014 (celoten seznam je sestavni del Sprememb in dopolnitev Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2013 in 2014 Št.83100-2/2013/6 z dne 20. 2. 2014

Slovenska vojska bo v letu 2014 prednostno sodelovala na naslednjih vajah:

Zap.

št.

Naziv in vrsta vaje

Nosilec odgovoren za izvedbo

Enota / število udeležencev

Čas in kraj izvajanja vaje

 NATO VAJE 

 

RAMSTEIN GUARD 4 LIVEX

15. PVL / AIRCOM

NZP, PC9, EEB / BDN

19.–30. maj, Italija, Madžarska, Slovenija

 VAJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

1.   

MVV JADRANSKI UDAR 2014 (ADRIATIC STRIKE 2014) in tečaj Usmerjevalcev združenega ognja (UZO).

15. PVL in 1. BR

UZO, zračna plovila, minometi, havbice, štab, odzivne celice čet / 100

2.–6. junij, OSVAD SV Poček,

2.   

MVV ZVITA PODLASICA 2014 (CLEVER FERRET 2014), (vaja MLF)

MLF in 72. BR

MLF (ITA, HUN), 72. BR, moduli BBSK, UZO, 15. PVL, LOGBR) / 1000

16. junij–12. julij, Vzhod Slovenije in OSVAD SV Poček

3.   

Vaja preverjanja BBSK

72. BR

BBSK 72. BR / do 900

10.–14. november,

Slovenija

4.   

Skupna vaja specialnih sil HRV in SV

ESD / ESD

Bojna skupina ESD / 30

BDN, Slovenija

5.   

Sodelovanje oddelka 17. JgB (lovske brigade) na vaji doseganja KOZ ene od čet 74. PEHP in pripadnikov štaba 17. JgB na vaji z uporabo kart (MAPEX) 74. PEHP

72. BR

Četa 74. PEHP in odd OS AUT / SVN 120, AUT 13

5 + 5 dni, BDN,

Slovenija

6.   

GOSPODAR GORA (LORD MOUNTAIN)

15. PVL / 15. PVL

Helikopterji SVN in HUN/ 20

junij, Slovenija

USPOSABLJANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

7.   

Skupno usposabljanje 1. BR in 173. ABCT – (naziv usposabljanja še ni določen)

– izvedba padalskih desantov,

– streljanje s havbicami,

– delovanje brezpilotnih letal

173. ABCT USA in 1. BR SV

1 x 800 pripadnikov, 2 x 200 pripadnikov USA in do 150 pripadnikov SV na posamezni aktivnosti

21. april–10. maj,

16.–20. november

30. november–4. december

OSVAD SV Poček

8.   

JCET (Joint Combined Exchange Training) – program nudenja pomoči v okviru skupnega usposabljanja specialnih sil ZDA in SV

USA SF (specialne sile)

ESD in SF USA (podpora 15. PVL in LOGBR) / 35 na dogodek

4 x dogodki skupnega usposabljanja letno, Slovenija

9.   

Usposabljanje upravljavcev združenih ognjev (UZO) in ameriške šole za operacije zrak-zemlja (AGOS –air to ground operations school)

AGOS Ramstein, Nemčija/ 15. PVL

UZO, PC9 /

št. bo določeno naknadno (BDN)

3.–7. februar,

24.–28. marec,

26.–30. maj,

14.–17. julij,

8.–12. september,

OSVAD SV Poček

10. 

Skupno usposabljanje 152. LETE in HRV UZO

15. PVL

152. LETE, OS HRV / BDN

januar–december,

Slovenija

11. 

Skupno usposabljanje enot JRKBO SV in vojske Črne gore.

72. BR

72. BR in OS ČG/

ČG 15, SVN BDN

oktober, november (5 dni), Slovenija

12. 

Redna usposabljanja nadzora zračnega prostora: SYNAX RENEGADE, TANGO SCRAMBLE, COMAO

CC IR, CAOC

15. PVL, EEB, ZOC

januar–december,

Slovenija in EU

13. 

Nato preverjanje CNKZP (TACEVAL), v Nato deklarirana zmogljivost

NATO ACC / 15. PVL

CNZKP / do 100

april, Slovenija

14. 

Ameriški tim za usposabljanje (MTT) izvede: Usposabljanje pripadnikov SV za izdelavo ustreznih dokumentov za akreditacijo šole/tečaja za usmerjevalce združenega ognja v SV

OS USA in GŠSV

Delovna skupina UZO, 15. PVL, pravniki / do 20

marec, Slovenija

15. 

MTT: Usposabljanje s področja vzdrževanja opreme

 

OS USA in J4 GŠSV

J4 in odgovorni za načrtovanje vzdrževanja v SV / do 20

maj, Slovenija

16. 

MTT: Usposabljanje s področja načrtovanja vojaških zračnih transportov (ang. slim load planning)

OS USA in J4 GŠSV

J4, 15. PVL, predstavniki PE / do 20

maj, Slovenija

17. 

MTT: Usposabljanje s področja načrtovanja, organizacije in izvedbe izobraževanja častnikov

OS USA in CVŠ

CVŠ /

do 30

BDN, Slovenija

18. 

MTT: Usposabljanje opazovalcev /kontrolorjev na vajah

OS USA in 72. BR

72. BR /

do 30

1. pol. leta,

Slovenija