Panorama Pocek 1 930x350.jpg

 

 

KONEC 1. FAZE ZGODBE O POČKU:

Vlada je na seji dne 05.03.2014 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (OSVAD)

Povezava na tekstualni del Uredbe --> Uradni list RS 17/2014 z dne 07.03.2014

Povezava na karto DPN OSVAD --> karta

OPOMBA: Sestavine Uredbe so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna.

Uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 22.03.2014.

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor --> Sporočilo za javnost 05.03.2014

Povzetek za javnost --> karta

Zanimivosti - izvleček in grafičlni prikaz podrobnosdti - glej v Prispevku --> Prospekt DPN OSVAD 2014

 

 

Prispevki medijev po sprejetju Uredbe DPN OSVAD Postojna:

05.03.2014 Radio Slo 1 --> Oddaja Danes do 13h od 12:30 dalje

05.03.2014 Primorske novice --> Osrednje vadišče SV čakajo novosti

18.03.2014 Radio SLO 1 Oddaja Studio ob 17h --> Poček - Po sprejetju Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (OSVAD)