Panorama Pocek stavba 930x350.jpg

18.03.2011 je bilo s strani predstavnikov Civilne iniciative Ministrici za obrambo Ljubici Jelušič izročenih 17.153 podpisov peticije "Za Pivško kotlino brez streljanja", s katero je bila izražena volja državljanov.

Izročitev je potekala na sedežu Ministrstva za obrambo, poleg ministrice so bili prisotni še člani generalštaba SV in MORS. Vstop v stavbo MORS je bil dovoljen le 5-im predstavnikom Civilne iniciative, medtem ko so ostali predstavniki pred stavbo na mrazu okrogli dve uri čakali na informacije in zaključek izročitve podpisov.

Na pogovoru je ministrica prisluhnila razlogom, ki botrujejo nasprotovanju aktivnostim v zvezi z nadaljnjim razvojem vojaških dejavnosti na območju.

 

 

Poročanje iz medijev:

Članek Dnevnik

 

Planet Siol.net

 

Delo

Delo, 19.02.2011 00:00:00
S podpisi peticije k Jelušičevi
Civilna iniciativa, ki nasprotuje osnutku DPN za Poček, je zbrala 17.153 podpisov

Postojna – Predstavniki civilne iniciative so ministrici za obrambo Ljubici Jelušič včeraj izročili podpise peticije Za Pivško kotlino brez streljanja, s katero zahtevajo zaprtje vojaškega vadišča Poček. Ministrica je civilni iniciativi sporočila, da postopka sprejetja državnega prostorskega načrta (DPN) za Poček ni mogoče ustaviti, člani iniciative pa njej, da od svoje zahteve po zaprtju vadišča ne bodo odstopili.

Civilna iniciativa je peticijo ministrstvu za obrambo (MORS) poslala 2. februarja, zadnjega dne enomesečne vroče javne obravnave osnutka DPN, včeraj pa so ministrici Ljubici Jelušič izročili še podpise, ki so jih začeli zbirati zadnji teden javne obravnave. Po spletu so jih prejeli 12.346, lastnoročno pa je peticijo podpisalo 4870 ljudi.

Proti nameravani ureditvi vojaškega vadišča in vojaških objektov na njem se je v drugi polovici januarja odločno izrekla javnost, na koncu obravnave pa kategorično tudi občinska sveta občin Pivka in Postojna, medtem ko so druge občine (Ilirska Bistrica, Cerknica in Loška dolina) na načrt podale le svoje pripombe.

Pivčani in Postojnčani zahtevajo opustitev vadišča zato, da bi na tem območju Javornikov lahko nemoteno gospodarili z gozdovi, kmetovali in razvijali turizem, predvsem pa, da bi preprečili onesnaževanje narave. Nasprotniki DPN so večkrat opozorili, da je nedopustno, da za državo veljajo drugačna merila kot za druge investitorje, na primer, da za Poček ni potrebna celovita presoja vplivov na okolje in da zakonske podlage za izplačilo odškodnin v tem primeru ni. Pivčani in Postojnčani zahtevajo ustavitev postopka sprejemanja DPN, dialog z lokalnimi skupnostmi, sanacijo degradiranega območja, pravične odškodnine in ureditev razmerij na sistemski način za čas do zaprtja vadišča. Ministrstvo je med javno obravnavo prejelo več kot 480 dopolnitev in zahtev, do njih pa se bo opredelilo v dveh mesecih. Soglasje lokalnih skupnosti ni pogoj za izvedbo načrta, na javnih obravnavah pa je direktor direktorata za logistiko MORS Igor Nered večkrat poudaril tudi to, da najslabše, kar se lahko zgodi, je, da bi razmere na Počku ostale takšne, kakršne so.

Dragica Jaksetič

Ministrica Ljubica Jelušič je sprejela pet predstavnikov civilne iniciative, pogovor pa je trajal več kot dve uri. Uroš Mlinar je za Delo povedal, da jim je ministrica med drugim dejala, da postopka sprejetja DPN ni mogoče ustaviti, opozorila pa je tudi, da sta občini Pivka in Postojna med decembrskimi pogajanji o DPN podali smernice, vendar zdaj na ministrstvu ugotavljajo, da brez upoštevanja mnenja ljudi. Podpisniki peticije pa so ministrici povedali, da je zaradi slabega osnutka DPN njihovo zaupanje v dobre namene načrtovalcev posodobitve poligona močno omajano. »Takšen DPN je sprožil nasprotni učinek. Poudarili smo, da vojska ni nezaželena, vendar aktivnosti proti vojaški dejavnosti na Počku ne bomo odnehali, dokler ne bo ukinjen.«