Poček panorama mala.jpg

Kvaliteto narave in okolja je potrebno spoštovati in jo ohranjati.

Pitna voda je dragocenost, ki se je vse bolj zavedamo, a še vedno premalo naredimo za varovanje vodnih virov.

Zaščitene živalske in rastlinske vrste ne morejo biti varovane samo s predpisi na papirju.

Omejevanje razpolaganja in zasedanje zasebne lastnine pomeni tlačenje pravic ljudi.

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi je pomembna razvojna dejavnost, ki pomeni kruh ljudem.

Naravni ekološki turizem na Krasu je panoga prihodnosti.

Kraški podzemni svet je izredno občutljiv kompleksen sistem, ki ne odpušča napak.

Slabo prenaša toksine, težke kovine in razstreliva.

Hrup vojne in detonacije ne morejo biti dosežek civilizacije miru 21. stoletja sredi Evrope.

 
 
Pravno podrejanje naravnih zakonov nenaravnim ciljem je nepremišljeno početje, vnaprej obsojeno na neuspeh. Posledice še najmanj udarijo tistega, ki jih je povzročil. Trpijo jih vedno narava, okolje, vode, živali, rastline in ljudje.
Vsakemu zdrave pameti so te stvari kristalno jasne. V zgodovini Republike Slovenije je bilo to tudi že naglas povedano.
 
Ob javni razgrnitvi Državnega prostorskega načrta za Osrednej vadišče Slovenske vojske (DPN OSVAD) Postojna - polzakritih vojaških načrtov zasedbe 15.000 hektarjev površin, katerih večji del je v zasebni lasti, ob obelodanjenju nameravane gradnje skrivnostnih nastanitvenih in ekološko spornih objektov in posegov v občutljivo varovano kraško okolje s pitno vodo pod varstvenim režimom Natura 2000, je ljudem zdrave pameti prekipelo. Iz zaskrbljenosti, strahu, nezaupanja in upora nesmislom. Postalo je jasno, da so bile obljube Teritorialne obrambe iz prvih dni samostojne Slovenije poteptane z načrti razširitve vojaških aktivnosti preko razumnih meja.
 
Ustanovljena je bila Civilna iniciativa, ki je voljo in zahteve ljudi Pivške kotline zapisala
v Peticiji "Za Pivško kotlino brez streljanja".
V slabem mesecu od 21.01.2011 do 18.02.2011 je bilo zbranih več kot 17.000 podpisov
(več kot 4000 v fizični in več kot 13.000 v elektronski obliki).
Peticija je odprta za podpis vsakomur, ki mu ni vseeno.
 

Povezava na PETICIJO - klikni tukaj.

Po vpisu z minimalnimi zahtevanimi podatki prejme podpisnik samodejni odgovor na svoj e-naslov,
ki ga je zaradi verodostojnosti potrebno potrditi.
Šele s tem je podpisnikova podpora Peticiji potrjena.
 
Hvala za zdravo skrb in podporo.
 

 

Spoštovani!

Smo prebivalci Pivške kotline in zbiramo podpise za zaustavitev vseh aktivnosti vojske na področju Bač - Poček v naši prelepi Pivški kotlini. Poleg hrupa letal, kamionov, pehotnega in artilerijskega, raketnega orožja, raznoraznih izstrelkov, onesnaženja s težkimi kovinami, se bojimo za našo naravo in živali v njej in jo skušamo zaščititi. S tem je ogrožen tudi naš vir življenja - našega obstoja na tem čudovitem okolju zadnje nedotaknjene oaze v Snežniško javorniških gozdovih - VODA. Na zbirnem področju Počka se voda steka v naše vodovodno omrežje za prebivalce občin Postoja, Ilirska Bistrica, Pivka in delno Vipava. Naprošamo vas, da nas podprete in vpišete vaš glas na našo peticijo.V imenu prebivalcev celotne Pivške kotline - civilne iniciative, čebelarjev, gozdarjev, lovcev, okoljevarstvenikov, drugih interesnih skupin in posameznikov se vam v naprej zahvaljujemo za vašo podporo.

 

PETICIJA

“ZA PIVŠKO KOTLINO BREZ STRELJANJA!” 

 

 "V skladu z Ustavo Republike Slovenije POD TO PETICIJO PODPISANI

- zaradi negativnih ekoloških, prostorskih, gospodarskih in socialnih posledic, ki so jih v preteklosti in jih še danes povzročajo vojaške aktivnosti na območju vojaških poligonov Bač in Poček,

- zaradi dejstva, da je to območje tudi vodovarstveno območje, na katerem je potrebno zagotoviti zaščito naravnih virov,

- zaradi načrtovanih prostorskih posegov v okviru DPN, degradacije kvalitete življenja, ki ga le-ta prinaša in

- zavoljo skrbi za zdravje in mirne prihodnosti nas in naših otrok

od Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za obrambo RS in Ministrstva za okolje in prostor RS ZAHTEVAMO:

1. da se na območju poligonov Poček in Bač takoj in dokončno preneha z izvajanjem vojaških aktivnosti;

2. da se poligona kot vojaški območji ukineta;

3. da država takoj pristopi k sanaciji prostora na območju poligonov;

4. da se postopek sprejemanja Državnega prostorskega načrta OSVAD Postojna takoj ustavi, v prihodnje pa naj se celotno območje prostorsko ureja z občinskimi prostorskimi načrti, obenem pa občine in ostale pristojne institucije pozivamo, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da pride do izpolnitve naših zahtev."

 
 
V meniju Peticija je še več podatkov o že v preteklosti izraženi volji prebivalcev v zvezi z vojaškim poligonom, prispevek o predaji podpisov Ministrici za obrambo Ljubisi Jelušič ter odgovor Ministrstva za obrambo na zahteve podpisnikov Peticije. V meniju Knjižnica - Poročanje medijev o Počku so zbrani medijski prispevki v zvezi z dogajanjem okoli DPN OSVAD Postojna.